Brief projektowy – uniwersalny

Brief projektowy

Podstawowe informacje

1. Nazwa firmy/ marki:
2. Adres obecnej strony www/ social media:
3. Branża:
4. Oferowane produkty/usługi:
5. Opis rynku i firm konkurencyjnych (linki):
6. Informacje na temat identyfikacji wizualnej/ obecne logo/ preferowana kolorystyka
itp:

Informacje dot. projektu

7. Przewidywany budżet projektu:
8. Oczekiwania wobec projektu
9. Grupa docelowa:
10. Oczekiwany termin realizacji:
11. Informacje dot. logo – nazwa, slogan, ikona itp.
12. Gdzie logo ma być eksponowane?
Social media, internet, druk, powierzchnie wieloformatowe?

Dodatkowe informacje

13. Bardzo prosimy o przykłady projekt w, kt re odpowiadają Państwa oczekiwaniom
wizualnym.
14. Jakie cele marketingowe ma spełniać projekt?
15. Jakie elementy/informacje powinny zostać wyr żnione w projekcie?
O co powinniśmy jeszcze zapytać?

Udało się!

Dziękujemy za poświęcony czas!

Dokument pozwoli nam poznać Państwa oczekiwania odnośnie projektu.

Wszystkie informacje zawarte w briefie objęte są klauzulą poufności i zostaną

wykorzystane jedynie na potrzeby przygotowania wyceny indywidualnej oraz projektu.

Odpowiedzi prosimy kierować do Nas mailowo.

Jeżeli niekt re pytania wydają się Państwu zbędne można je pominąć.